Подкрепяме протеста на колегите от СУ и УНСС „Ние не сме ходещи такси” на 27.02.2013 г.

публикувано 26.02.2013 г., 6:42 ч. от Съюз на Младите и Студентите

Подкрепяме протеста на колегите от СУ и УНСС „Ние не сме ходещи такси” на 27.02.2013 г.

 

Съюзът на младите и студентите - СМС подкрепяме справедливите протести на колегите от СУ „Св.Климент Охридски” и Университета за национално и световно стопанство, организирани за 27.02.2013 г. от 14:00 ч в дворовете на висшите учебни заведения, както и ако бъдат организирани протести и в други български ВУЗ.

Категорични сме, че в днешните тежки времена ръководствата на българските ВУЗ, следва да намерят други способи за увеличение на бюджетите си, а не чрез вдигането на таксите, защото те са непосилни за голяма част от студентите, и ще направят българското висше образование недостъпно и все по-неконкурентно на образованието в ЕС.

Като реална възможност това да се случва е да се ангажират най-големите български компании и бизнесмени, които милеят за бъдещето на висшето ни образование и имат потребност от квалифицирани кадри, да финансират чрез дарения дефицитите в бюджетите на ВУЗ. Това в особена степен важи за топ корпорациите, които от години не плащат данък печалба и изнасят капитали за компаниите майки в чужбина.

Също така се обръщаме към успелите бизнесмени, всеки от които е завършил ВУЗ в България, да отдаде дължимото и почитта си към предоставеното му образование, като помогне на собствения си университет, който е завършил!

Не бива да се забравят и възможностите на програмите и фондовете на ЕС за развитие на науката и модернизиране на инфраструктурата.

Не на последно място по важност  университетите биха могли да започнат да развиват по-интензивна научна дейност, с участието на студенти, по приложни проекти и да подпомагат собствените си бюджети, а не да разчитат изцяло на държавата.

Успех колеги, до победата!

 

26.02.2013 г.

Comments