Искане за радикални икономически реформи до президента, правителството и БОРКОР

публикувано 12.06.2013 г., 1:00 ч. от Съюз на Младите и Студентите   [ актуализирано 24.06.2013 г., 0:41 ч. ]

Оценката Съюза на младите и студентите за новото българско правителство ще зависи от това дали ще бъдат предприети радикални мерки в сферата на икономиката, конкурентната среда, монополите, младежката безработица, образователната система, изпълнението на решението на НС от 26.05.2009 г. за Студентски град.

Ето някои от икономическите мерки за преразпределение на благата, които предлагаме:

Закон за развитие на производствената инфраструктура.

Строг контрол върху ефективността и целесъобразността на обществените поръчки.

Въвеждане на минимално почасово заплащане по сектори, и справедлива намеса в политиката на доходи в държавните търговски дружества, и в дружествата, в които държавата притежава акционерно участие.

Увеличаване на най-ниските пенсии.

Въвеждане на прогресивно подоходно облагане и ефективно заплащане на данък печалба от големите данъкоплатци.

Намаляване на осигурителната тежест за малкия бизнес с годишен оборот под 100 хил. лв., таксите за обслужване на касови апарати, безплатно узаконяване на светещите реклами.

Спиране на публичното взаимодействие с офшорките, техните дружества в България, участието им в обществените поръчки, търгове, договори, концесии, участието им в бъдеща приватизация, продажби на държавни активи, придобиването на големи български фирми, на земи, имоти, медии, получаването на лицензи, получаването на сертификати за инвеститор клас А.

Защита правата на миноритарните акционери в акционерните дружества.

Значително намаляване на държавните и нотариалните такси и премахването на таксата за материален интерес, премахване таксите за прехвърляне на автомобили.

Създаване на определен брой държавни нотариуси, действащи паралелно с частните.

Премахване на Частните съдебни изпълнители и промяна на ГПК.

Намаляване на битовите сметки до разходо оправдани величини, намаляване гарантираната норма на възвръщаемост за естествените монополи.

Отнемане лицензите на ЕРД монополите и ре приватизацията им.

Въвеждане на мениджърско управление в държавните фирми.

10-кратно увеличаване на концесионното възнаграждение за държавата.

Поискахме вето от президента върху промените в закона за ДАНС, защото сме против възстановяването на тоталитарната полицейска държава.

Дадохме 7 дневен срок на институциите за отговор!

12.06.2013 г.

Целия документ може да изтеглите отдолу.

Ċ
Съюз на Младите и Студентите,
24.06.2013 г., 0:38 ч.
Comments