До служебния премиер – Младите повече няма да живеем така!

публикувано 13.03.2013 г., 23:15 ч. от Съюз на Младите и Студентите   [ актуализирано 13.03.2013 г., 23:24 ч. ]

Покъртени сме от случаите на доведени до крайно отчаяние, самозапалили се българи през  последните 30 дни, включително вчера пред Президентството, на българи избили от отчаяние целите си семейства с деца, както и от армията ровещи по кофите и прехранващи се оттам наши сънародници.

 

Призоваваме Ви г-н Министър-председател, Вашите първи и спешни управленски решения да бъдат насочени в 5 основни направления, които ще подобрят икономическото положение на хората:

 

1. Различни политики с цел по-справедливо преразпределение на благата в Р България закрилящи бедните граждани и малките фирми.

2. Незабавно отнемане лицензите на ЕРД монополите в енергетиката и сваляне цените на всички битови сметки ток, вода, парно, горива и т.н. до разходо-оправдани величини.

3. Въвеждане на мениджърско управление на държавните фирми.

4. Нова политика в съдебното изпълнение и закриване на Частното съдебно изпълнение.

5. Цялостно нова политика към младите с цел спиране на емиграцията.

 

Днес 14.03.2013 г. ще внесем до служебния премиер нашите искания, развити в конкретни подточки начертаващи , конкретни и ясни политики на управление, които да залегнат и в бъдещите програми за управление на страната!

Даваме седем дневен срок на служебното правителство, да ни отговори дали ще приеме или отхвърли тези политики, след което ще излезем с позиция!

14.03.2013 г.
Comments